Warsztaty

WARSZTATY ROZWOJU OSOBISTEGO

 Zachęcamy i polecamy!!!
Prowadzi Ewa Szombara, teolog, doradca zawodowy, coach, trener szkoleń, żona i mama.
Zapisy pod numerem telefonu 606 335 709.
I.
Kształtowanie umiejętności zarządzania zmianą w życiu codziennym. 
II.
Mój wpływ na rozwój grupy, w której funkcjonuję i relacje z innymi.
III.
Troska o swój rozwój wyrazem troski o innych

Zainteresowanych prosimy o bezpośredni kontakt z p. Ewą Szombarą.
WARSZTATY prowadzone przez naszego współpracownika 
w ramach CENTRUM THEOTOKOS

19.01.2019 zapraszamy na Warsztaty "Sztuka komunikacji - o porozumieniu sprzyjającemu bliski i dobrym relacjom".

02.02.2019 zapraszamy na Warsztaty "Rozwiń skrzydła, czyli jak umocnić poczucie swej wartości i rozwijać swoje talenty" .

prowadzone przez Magdalenę Kudełka - Lwowską - dr teologii pastoralnej, trener warsztatów pychologicznych - współpracownik Ośrodka Źródło.
Więcej informacji pod nr tel. 797 907 741 - Centrum THEOTOKOS.


       Warsztaty prowadzone w małych grupach są pomocą w rozwoju osobistym i budowaniu lepszych relacji z innymi. Zajęcia warsztatowe sprzyjają pogłębianiu umiejętności komunikacji międzyludzkiej i umożliwiają lepsze poznanie samego siebie. Poprzez przekaz teorii i stworzenie warunków do praktycznego jej zastosowania, warsztaty stanowią pomoc w realizacji życiowych wyborów i zadań.

Zajęcia warsztatowe są pomocą w zdobyciu konkretnych umiejętności. Umożliwiają zastosowanie poznanej wiedzy w praktyce poprzez ćwiczenia w małych grupach, pracę własną, rozmowy w parach oraz omówienie konkretnych rozwiązań sytuacji problemowych. Teoretyczne podstawy są przedstawiane uczestnikom w formie mini – wykładów, stanowiących wprowadzenie do pracy własnej i interakcji z innymi. Warsztaty rozwoju osobistego i umiejętności psychospołecznych mogą też dostarczać wskazówek i narzędzi do pracy z grupami.


I KONFERENCJA!
17 października 2015 w Ośrodku Źródło odbyła się I konferencja pt.
"Ku konsekracji czy konserwacji? Więź w życiu osób duchownych i konsekrowanych".
Prelegentami byli: dr Teresa Jadczak-Szumiło, mgr Emil Szumiło, mgr Katarzyna Cholewa,
ks. Krzysztof Grzywocz.

Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w tej konferencji.

II KONFERENCJA!
07 kwietnia 2018 w Ośrodku Źródło odbyła się II konferencja pt.
"PSYCHOTERAPIA - szansa rozwoju czy zagrożenie dla wiary"
Prelegentami byli: dr Maria John - Borys, ks. dr Grzegorz Strzelczyk oraz ks. Robert Błotko.

Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w tej konferencji.