ZespółKIEROWNIK OŚRODKA ŹRÓDŁO

Joanna Dyduch - psycholog, psychoterapeuta (w drodze do certyfikatu) – ukończyła kurs terapii rodzin w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, doradca rodzinny – ukończyła Studia Teologiczne Rodziny przy Instytucie Teologicznym w Bielsku-Białej, trener warsztatu psychologicznego – absolwentka Śląskiej Szkoły Trenerów „Gniazdo” w Katowicach, terapeuta NEST – posiada certyfikat wydany przez Międzynarodowy Instytut Badania i Terapii Ofiar Przemocy i Strat Prokreacyjnych.
W swojej pracy reprezentuje podejście integracyjne bazujące m.in. na nurtach terapii psychodynamicznej i systemowej.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. w poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych, w przedszkolach pracując z dziećmi i ich rodzicami. Prowadziła warsztaty umiejętności wychowawczych, grupy treningowe i terapeutyczne w różnych placówkach. Prowadziła warsztaty umiejętności wychowawczych, grupy treningowe i terapeutyczne w różnych placówkach. Przez 10 lat prowadziła wykłady i warsztaty dla narzeczonych w ramach nauk przedślubnych. Ukończyła trwającą 1,5 r. Akademię Świadomego Rodzica (w Fundacji EY) - edycja dla specjalistów - w oparciu o nurt psychologii przywiązania.Obecnie współpracuje z Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach jako psychoterapeuta.
W młodości formowała się w Ruchu Światło - Życie. Bliska jest jej duchowość karmelitańska i ignacjańska, odprawiła cztery tygodnie Ćwiczeń Duchownych św. Ignacego. Współpracuje z jezuitami posługując poprzez towarzyszenie duchowe uczestnikom rekolekcji ignacjańskich.
Prywatnie mężatka, mama trójki dzieci.


Aleksandra Grychtoł - psycholog, psychoterapeuta w drodze do certyfikatu PTP, ukończyła kurs terapii rodzin w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, ukończyła Studia Podyplomowe Psychokorekcja Zaburzeń Zachowania Dzieci i Młodzieży. Przeszła szereg szkoleń w terapii i pracy z dziećmi i młodzieżą, prowadziła wiele grup warsztatowych m.in. Grupę Terapeutyczną dla  Osób w Depresji, Warsztaty Dla Mam, Grupę Dla Sprawców Przemocy Domowej. Pracując wiele lat w szkole podstawowej prowadziła Grupę Socjoterapeutyczną dla Dzieci. W 2017 ukończyła trwającą 1,5 r. Akademię Świadomego Rodzica (w Fundacji EY) - edycja dla specjalistów - w oparciu o nurt psychologii przywiązania. Przez kilka lat była przewodniczącą Zespołu Interdycyplinarnego w swojej miejscowości. Ponad 10 lat pracowała jako psycholog w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz od kilkunastu jest psychologiem w Szkole Podstawowej. Od kilku lat jest jest psychologiem- konsultantem w Śląskim Hospicjum Perinatalnym HOPE. Specjalizuje się w terapii indywidualnej i w pracy z rodziną. Współpracuje z Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach jako psychoterapeuta.Od kilkunastu lat wraz z mężem należy do  Ruchu Światło - Życie. Prywatnie jest mężatką, ma dwie córki.

Anna Rduch - specjalista psychologii klinicznej,  psychoterapeuta w drodze do certyfikatu,  certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.  Ukończyła  Kurs Podstaw Psychoterapii Psychoanalitycznej w Krakowie oraz Studium Terapii Uzależnień w Warszawie. Odbyła staże zawodowe m.in. na oddziale psychiatrycznym, onkologicznym, rehabilitacji neurologicznej, pracowała na oddziale leczenia nerwic oraz w poradni zdrowia psychicznego. Posiada szerokie doświadczenie w pomocy psychologicznej osobom uzależnionym od narkotyków i alkoholu.  W swojej pracy integruje wiedzę z zakresu różnych podejść terapeutycznych.  Bliska jest jej duchowość karmelitańska i ignacjańska, odprawiła cztery tygodnie Ćwiczeń Duchownych św. Ignacego.Prywatnie jest mężatką, matka trójki dzieci.


Agnieszka Żytkowska - psycholog, terapeuta NEST – posiada certyfikat wydany przez Międzynarodowy Instytut Badania i Terapii Ofiar Przemocy i Strat Prokreacyjnych. Absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Pracowała w Ośrodku Interwencji Kryzysowej udzielając pomocy osobom i rodzinom w kryzysie, głównie związanym z przemocą domową, żałobą czy próbą samobójczą.
Prowadziła grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy domowej, treningi antystresowe dla uczniów gimnazjum, liceum i osób dorosłych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w pracy z dziećmi i młodzieżą w świetlicy, przedszkolu i liceum. Ukończyła trwającą 1,5 r. Akademię Świadomego Rodzica (w Fundacji EY) - edycja dla specjalistów - w oparciu o nurt psychologii przywiązania.Obecnie pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego, głównie z osobami z zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi. Współpracuje z Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach jako psychoterapeuta.
Prywatnie mężatka, mama trójki dzieci.


WSZYSCY PRACOWNICY PRACUJĄ POD STAŁĄ SUPERWIZJĄ. 

o. Robert Więcek - jezuita, kierownik duchowy. Proboszcz przy Sanktuarium Matki Boskiej Kochawińskiej, duszpasterz akademicki.

Współpracują:

Magdalena Kudełka - Lwowska: pedagog, trener warsztatów umiejętności psychospołecznych, doktor teologii pastoralnej. Ukończyła Podyplomowe Studium z psychologii religii i antropologii chrześcijańskiej na Ignatianum w Krakowie. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Rady Trenerów. Nauczyciel akademicki, prowadzi zajęcia z pedagogiki ogólnej i rodziny, psychologii pastoralnej, teologii pastoralnej oraz teologii małżeństwa i rodziny. Prowadzi warsztaty w seminariach duchownych i zakonach oraz warsztaty dla świeckich, spotkania formacyjne w parafii oraz weekendy dla studentów z oblackiego wolontariatu misyjnego. Jest też organistką w parafii. Prywatnie żona Andrzeja. Mama dwóch synów.


Ewa Szombara: teolog,  doradca zawodowy, coach i trener szkoleń.  Studiowała na Uniwersytecie Opolskim (studia magisterskie i doktoranckie), Wyższej Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego oraz Wyższej Szkole Europejskiej im. J. Tischnera (studia podyplomowe). Jest uczestnikiem Szkoły Kierownictwa Duchowego założonej przez ks. K. Grzywocza.  Doświadczenie zawodowe zdobyła  pracując z dziećmi i ich rodzicami, młodzieżą, dorosłymi. Praktykę w zarządzaniu zespołami uzyskała w szkole średniej jako nauczyciel religii oraz w firmie szkoleniowej. Jeste osobą ciekawą świata i tego jak w różnorodny sposób ludzie tworzą swoje środowisko życia. W relacjach z innymi wybiera mosty zamiast murów, ale przede wszystkim ważna w nich jest dla niej prawda. Siebie oraz swój sposób działania w świecie widzi jako poszukiwacza, odkrywcę oraz inspiratora.Romana Petrymusz: psycholog, certyfikowany coach, psychoterapeuta, w drodze do certyfikatu, absolwentka psychologii stosowanej UJ w Krakowie, ukończyła kurs w Studium Psychoterapii Integratywnej w podejściu chrześcijańskim w Warszawie, przewodnicząca krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Od kilku lat zaangażowana w działalność na rzecz osób potrzebujących wsparcia i pomocy psychologicznej, głównie dorosłych. Swoje doświadczenie zdobywała współpracując z Centrum Pomocy Psychologicznej i Duchowej MANRESA, Klubem Integracji Społecznej, Fundacją Wspólnota Nadziei, Centrum Budowania Relacji Fundacji „Pełna Chata” oraz Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym. Odbyła staż w Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Współpracuje z firmą Keystone Consulting w ramach projektu Thalento, zajmując się wdrażaniem na rynek Polski nowoczesnych technologii w kompleksowym procesie oceny potencjału i możliwości rozwoju pracowników oraz procesach rekrutacji i selekcji kadr.
Bliska jest jej duchowość salezjańska oraz Ruch Odnowy w Duchu Świętym, od lat formuje swoją duchowość w duszpasterstwach i wspólnotach religijnych.