Oferta

Konsultacja psychologiczna – spotkanie służące wstępnemu określeniu problemów psychologicznych klienta, postawieniu ewentualnych hipotez co do ich przyczyn oraz zaproponowaniu odpowiedniej formy pomocy.

Psychoterapia indywidualna - rodzaj pomocy psychologicznej polegający na cyklicznych spotkaniach,
w których dzięki nawiązaniu specyficznej relacji z terapeutą możliwe jest głębsze zrozumienie źródeł problemów klienta, przeżycie związanych z nimi emocji oraz towarzyszenie w nabywaniu nowych umiejętności i wzmacnianiu konstruktywnych zmian.
W efekcie tego procesu następuje odblokowanie i poszerzenie możliwości rozwoju osobistego klienta.
Diagnoza umożliwia opis problemów danej osoby,
ułatwia i podnosi efektywność leczenia i pomaga w doborze odpowiedniej formy terapii.
Z reguły zaczyna się od rozmowy, na której ustalane są jej cele i stawiane wstępne hipotezy.
Diagnoza osobowości oprócz rozmowy i wywiadu polega na wypełnieniu testu osobowości.
Po zebraniu wyników możliwe jest otrzymanie pisemnej opinii psychologicznej. 


Psychoterapię prowadzą:
  • mgr Joanna Dyduch
  • mgr Anna Rduch
  • mgr Aleksandra Grychtoł
  • mgr Agnieszka Żytkowska
  • mgr Roamana Petrymusz
  • mgr Agata Lipiecka

Warsztaty tematyczne
zajęcia prowadzone w małych grupach umożliwiające poznanie samego siebie i budowanie lepszych relacji z innymi :
  • mgr Joanna Dyduch
  • mgr Aleksandra Grychtoł
  • mgr Agnieszka Żytkowska

Rozmowy i poradnictwo duchowe
  • o. Robert Więcek