Założenia i Misja


Pomysł utworzenia Ośrodka zrodził się w wyniku naszego zaangażowania w wiarę katolicką i życie Kościoła. Zauważyliśmy, że wielu ludzi poszukuje wsparcia psychicznego w różnych wspólnotach chrześcijańskich, rekolekcjach  i  innych inicjatywach duszpasterskich. Osoby te często nie zgłaszają się do placówek świadczących pomoc psychologiczną z obawy przed  tym, że mogą się spotkać z niezrozumieniem w sprawach wiary czy etyki katolickiej (np. w kwestii celibatu, rozwodów, czystości przedmałżeńskiej i małżeńskiej, antykoncepcji). Założenia antropologiczne niektórych koncepcji psychologicznych i szkół terapeutycznych stoją w sprzeczności z wiarą chrześcijańską i mogą wprowadzać w błąd także samych niosących pomoc. Dlatego w ramach wspólnoty Kościoła postanowiliśmy zebrać się jako specjaliści posiadający nie tylko odpowiednie przygotowanie zawodowe, ale również uformowani duchowo, którzy chcą zachować chrześcijańską tożsamość oraz realizować swe powołanie także w wymiarze pracy zawodowej. (W dalszej perspektywie planujemy prowadzić  działalność ewangelizacyjną, edukacyjną i formacyjną dla środowiska osób zajmujących się pomocą psychologiczną i duchową.)

Tworzymy zespół katolickich profesjonalistów – psychologów, psychoterapeutów, doradców, kierowników duchowych. Zespół pracuje pod superwizją, stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Naszą pracę opieramy na chrześcijańskiej wizji człowieka, pragnąc mu pomagać w jego integralnym rozwoju – psychicznym i duchowym. Udzielając profesjonalnej pomocy psychologicznej chcemy być otwarci na wymiar duchowy osoby oraz specyfikę jej powołania.


Współpracujemy z jezuitami, którzy koordynują naszą działalność i prowadzą poradnictwo duchowe. Przyjmujemy również osoby skierowane do nas przez kapłanów, egzorcystów, liderów wspólnot i przełożonych zakonnych.

Ośrodek jest objęty opieką duszpasterską, która czerpie z bogactwa Kościoła, a w szczególności duchowości ignacjańskiej. Siłą duchową naszego zespołu jest więź z Bogiem, pielęgnowana poprzez modlitwę, formację, uczestnictwo w Eucharystii, adorację Najświętszego Sakramentu. Korzystamy również ze wsparcia modlitewnego zaprzyjaźnionych osób.