Zespół


Joanna Dyduch - KIEROWNIK OŚRODKA "ŹRÓDŁO", psycholog, psychoterapeuta (w drodze do certyfikatu) – ukończyła kurs terapii rodzin w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, doradca rodzinny – ukończyła Studia Teologiczne Rodziny przy Instytucie Teologicznym w Bielsku-Białej, trener warsztatu psychologicznego – absolwentka Śląskiej Szkoły Trenerów „Gniazdo” w Katowicach, terapeuta NEST – posiada certyfikat wydany przez Międzynarodowy Instytut Badania i Terapii Ofiar Przemocy i Strat Prokreacyjnych.
W swojej pracy reprezentuje podejście integracyjne bazujące m.in. na nurtach terapii psychodynamicznej i systemowej.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. w poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych, w przedszkolach pracując z dziećmi i ich rodzicami. Prowadziła warsztaty umiejętności wychowawczych, grupy treningowe i terapeutyczne w różnych placówkach. Prowadziła warsztaty umiejętności wychowawczych, grupy treningowe i terapeutyczne w różnych placówkach. Przez 10 lat prowadziła wykłady i warsztaty dla narzeczonych w ramach nauk przedślubnych. Ukończyła trwającą 1,5 r. Akademię Świadomego Rodzica (w Fundacji EY) - edycja dla specjalistów - w oparciu o nurt psychologii przywiązania.Obecnie współpracuje z Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach jako psychoterapeuta oraz z Ośrodkiem Formacji Diakonów Stałych Archidiecezji Katowickiej jako wykładowca i trener.
W młodości formowała się w Ruchu Światło - Życie. Bliska jest jej duchowość karmelitańska i ignacjańska, odprawiła cztery tygodnie Ćwiczeń Duchownych św. Ignacego. Współpracuje z jezuitami posługując poprzez towarzyszenie duchowe uczestnikom rekolekcji ignacjańskich.
Prywatnie mężatka, mama trójki dzieci.


Aleksandra Grychtoł - psycholog, psychoterapeuta w drodze do certyfikatu PTP, ukończyła kurs terapii rodzin w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, ukończyła Studia Podyplomowe Psychokorekcja Zaburzeń Zachowania Dzieci i Młodzieży. Przeszła szereg szkoleń w terapii i pracy z dziećmi i młodzieżą, prowadziła wiele grup warsztatowych m.in. Grupę Terapeutyczną dla  Osób w Depresji, Warsztaty Dla Mam, Grupę Dla Sprawców Przemocy Domowej. Pracując wiele lat w szkole podstawowej prowadziła Grupę Socjoterapeutyczną dla Dzieci. W 2017 ukończyła trwającą 1,5 r. Akademię Świadomego Rodzica (w Fundacji EY) - edycja dla specjalistów - w oparciu o nurt psychologii przywiązania. W 2020 ukończyła Kurs Psychoterapii Dzieci i Młodzieży realizowany przez Śląską Szkołę Psychoterapii w Gliwicach. Przez kilka lat była przewodniczącą Zespołu Interdycyplinarnego w swojej miejscowości. Ponad 10 lat pracowała jako psycholog w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz kilkanaście lat była psychologiem w Szkole Podstawowej. Od kilku lat jest psychologiem - konsultantem w Śląskim Hospicjum Perinatalnym HOPE oraz Bonifraterskim Hospicjum Perinatalnym w Katowicach. Specjalizuje się w terapii indywidualnej i w pracy z rodziną. Współpracuje z Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach jako psychoterapeuta.Od kilkunastu lat wraz z mężem należy do  Ruchu Światło - Życie. Prywatnie jest mężatką, ma dwie córki.


Anna Rduch - specjalista psychologii klinicznej,  psychoterapeuta w drodze do certyfikatu,  certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.  Ukończyła  Kurs Podstaw Psychoterapii Psychoanalitycznej w Krakowie oraz Studium Terapii Uzależnień w Warszawie. Odbyła staże zawodowe m.in. na oddziale psychiatrycznym, onkologicznym, rehabilitacji neurologicznej, pracowała na oddziale leczenia nerwic oraz w poradni zdrowia psychicznego. Posiada szerokie doświadczenie w pomocy psychologicznej osobom uzależnionym od narkotyków i alkoholu.  W swojej pracy integruje wiedzę z zakresu różnych podejść terapeutycznych.  Bliska jest jej duchowość karmelitańska i ignacjańska, odprawiła cztery tygodnie Ćwiczeń Duchownych św. Ignacego.Prywatnie jest mężatką, matka czwórki dzieci.Agnieszka Żytkowska - psycholog, terapeuta NEST – posiada certyfikat wydany przez Międzynarodowy Instytut Badania i Terapii Ofiar Przemocy i Strat Prokreacyjnych. Absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Pracowała w Ośrodku Interwencji Kryzysowej udzielając pomocy osobom i rodzinom w kryzysie, głównie związanym z przemocą domową, żałobą czy próbą samobójczą.
Prowadziła grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy domowej, treningi antystresowe dla uczniów gimnazjum, liceum i osób dorosłych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w pracy z dziećmi i młodzieżą w świetlicy, przedszkolu i liceum. Ukończyła trwającą 1,5 r. Akademię Świadomego Rodzica (w Fundacji EY) - edycja dla specjalistów - w oparciu o nurt psychologii przywiązania.Obecnie pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego, głównie z osobami z zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi. Współpracuje z Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach jako psychoterapeuta.
Prywatnie mężatka, mama trójki dzieci.o. Robert Więcek - jezuita, kierownik duchowy. Proboszcz przy Sanktuarium Matki Boskiej Kochawińskiej, duszpasterz akademicki.Współpracownicy:


Romana Petrymusz: psycholog, certyfikowany coach, psychoterapeuta, w drodze do certyfikatu, absolwentka psychologii stosowanej UJ w Krakowie, ukończyła kurs w Studium Psychoterapii Integratywnej w podejściu chrześcijańskim w Warszawie, przewodnicząca krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Od kilku lat zaangażowana w działalność na rzecz osób potrzebujących wsparcia i pomocy psychologicznej, głównie dorosłych. Swoje doświadczenie zdobywała współpracując z Centrum Pomocy Psychologicznej i Duchowej MANRESA, Klubem Integracji Społecznej, Fundacją Wspólnota Nadziei, Centrum Budowania Relacji Fundacji „Pełna Chata” oraz Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym. Odbyła staż w Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Współpracuje z firmą Keystone Consulting w ramach projektu Thalento, zajmując się wdrażaniem na rynek Polski nowoczesnych technologii w kompleksowym procesie oceny potencjału i możliwości rozwoju pracowników oraz procesach rekrutacji i selekcji kadr.
Bliska jest jej duchowość salezjańska oraz Ruch Odnowy w Duchu Świętym, od lat formuje swoją duchowość w duszpasterstwach i wspólnotach religijnych.Agata Lipiecka: psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (w drodze do certyfikatu) – ukończyła 4-letnie szkolenie w Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie, trener warsztatu psychologicznego –absolwentka Śląskiej Szkoły Trenerów „Gniazdo” w Katowicach.
Doświadczenie zawodowe zdobywała prowadząc Punkt Wsparcia Psychologicznego przy parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Bytomiu (diagnostyka, psychoterapia indywidualna dorosłych i par, interwencja kryzysowa), pracując w prywatnych gabinetach psychoterapii, a także odbywając staże podyplomowe w Akademickim Centrum Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej SWPS w Warszawie oraz na Oddziale Zaburzeń Afektywnych i Lękowych w Centrum Psychiatrii w Katowicach.
Pracując w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Bytomiu, zdobywała doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Przez kilkanaście lat formowała się we wspólnotach franciszkańskich.
Obecnie wraz z mężem należy do Wspólnoty Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie. Prywatnie mężatka, mama 2 córek.


WSZYSCY PRACOWNICY PRACUJĄ POD STAŁĄ SUPERWIZJĄ.